Activități extrașcolare

Activitățile extracurriculare

Scopul:

Scopul activităților educative în Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, este să aducem contribuții la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale, în rândul elevilor din clasele primare și gimnaziale, cu prioritate pe activitățile care au ca tematică: sănătate, bullying, financiar și juridic.

 

Obiective:

  1. Să dezvoltăm abilităților socio-emoționale în cele cinci arii: autocunoaștere, autogestionare/autoreglare, abilități sociale, abilități de relaționare, abilitatea de a lua decizii;
  2. Să realizăm activități, având următoarele teme: sănătate, bullying școlar, financiare și juridice, implicând elevii în experiențe directe și procese de reflecție (analiză, dezbatere- fizic sau online) pentru a crește nivelul de cunoștințe, a dezvolta abilități, atitudini și capacitatea acestora de a contribui la binele propriu și al comunității locale;
  3. Atingerea obiectivului național ,,Școală cu toleranță zero la violență” prin prevenirea, identificarea și combaterea fenomenului de bullying în școală
  4. Implicarea, prin crearea unor parteneriate, a organizațiilor, fundațiilor, asociațiilor și a altor școli, pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale și a cunoștințelor din domeniul sănătății, financiar și juridic.