Fenomenul bullying

Fenomenul bullying. Ce este și cum se manifestă în școli ?

         Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire.

        Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă.

        Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în mass-media, chiar între țări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează existența fenomenului. Sursa (https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying)

Cadrul normativ: Legea împotriva violenței psihologice-bullying, Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, nr. 4343/2020

Scop: Realizarea activităților de prevenire și combatere a tuturor formelor de bullying și cyberbullying, în echipă multidisciplinară și interinstituțională, pentru toate situațiile de violență psihologică-bullying și cyberbullying. Intervenţia multidisciplinară în situaţiile de bullying se realizează interinstituţional, prin acţiuni de cooperare între instituţiile abilitate, precum
unităţile de învăţământ, serviciile publice de asistenţă socială sau direcţiile de asistenţă socială, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţie, precum şi în parteneriate promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale.

Obiective:

  1. Prevenirea, identificarea și combaterea fenomenului de bullying în școală;
  2. Înțelegerea bullying-ului ca fenomen social de către profesori, elevi și părinți;
  3. Îmbunătăţirea strategiilor de identificare a problemelor sociale și emoționale ale elevilor, cauzate de fenomenul de bullying;
  4. Creșterea capacității consiliului profesoral de a face față eventualelor situații de bullying;
  5. Reducerea riscului de bullying și a formelor de bullying electronic (cyberbullying) în rândul elevilor, prin activități de informare;
  6. Încurajarea și sprijinirea elevilor în dezvoltarea abilităților de a lua atitudine și a ajuta victimele în situații de bullying.
  7. Promovarea comunicării nonviolente, ca și alternativă la comportamentul violent

Bullying-ul școlar

Cum poti opri acest comportament?