PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

CUPRINS

ARGUMENT

CONTEXTUL LEGISLATIV

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

ANALIZA MEDIULUI INTERN

SCURT ISTORIC

DATE DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANALIZA PESTE

ANALIZA SWOT

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII

ŢINTE STRATEGICE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

OPŢIUNI STRATEGICE

MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE

EVALUARE

PROGNOZĂ